top of page
fara nová.jpg

Pokoj lidem dobré vůle

Popeleční středa

Popeleční středou, která letos vyšla na 22. února  jsme vstoupili  do čtyřicetidenního postního období.  V tento den bývá  křesťanům udělován popelec (popelem nakreslený kříž  na čelo).

Modlitba za Ukrajinu

"Kdo seje bezpráví, sklidí neštěstí. Jeho hrůzná vláda pomine."

Přísloví 22

Útok na Ukrajinu právem cítíme, jako útok na civilizaci, v níž žijeme. Zasahuje nás nesmyslnost takového vraždění.  Od dob Mojžíše a proroků, po časy kdy, kdy Ježíš chodil po Galileji, od dob apoštola Pavla, až po dnešní dny působí v našem světě zlo. .... pokračujte ve čtení

ukrajina.jfif

Modlitba:

Prosíme tě Pane, ochraňuj nevinné oběti této nespravedlivé války. Myslíme na děti, které musely opustit své domovy, školy, kamarády. Myslíme na matky, které musely opustit své syny a manžely. Myslíme na muže, kteří zůstali, aby čelili agresorům. Myslíme na ty, kteří v těchto dnech ztratili své blízké.  A prosíme tě, dej, ať těžce zkoušený národ pocítí tvoji přítomnost a tebou posílen ubrání svou zemi před nepřáteli.

Amen.

fara2.jpg

Další fotografie fary a farní zahrady po rekonstrukci najdete v galerii.

bottom of page