Pokoj lidem dobré vůle

Vánoční promluvu najdete na našem YouTube kanálu
Bohoslužby se z nařízení vlády ČR momentálně nekonají

Kázání a modlitby jsou posílány mailem.

Poprosím vás, abyste si v čase, kdy bychom normálně byli v naší modlitebně, tedy každou neděli v 16.30,  našli chvíli na ztišení a společnou modlitbu, abychom se spolu a s naším Otcem propojili alespoň tímto způsobem.

Pro každého z vás jsem kdykoli k dispozici na telefonu, na mailu, na Facebooku,  a  pokud byste potřebovali, můžeme se i setkat na faře, nebo jinde. 

 

Pán vás opatruj

Marie Babická, farářka

Moji milí,

Neděle stojí na pomezí pozemského života člověka a jeho věčnosti. Je také prověrkou naší důvěry v Krista, a to i tehdy, když se z nějakého důvodu nemůžeme zúčastnit bohoslužby – tak, jako je tomu i v těchto dnech.

Nicméně - účast na bohoslužbě není přikázání Boží, ale církevní. Třetí Boží přikázání zní : Pomni, abys den sváteční světil.  Církev pouze upřesňuje způsob, jakým máme neděli světit. Jestliže v době šířící se nákazy je shromažďování lidí v malém prostoru, jako je například naše modlitebna, nebezpečné, a jestliže  i  církevní představitelé navrhují jiný způsob slavení, je v zájmu  zodpovědnosti a lásky k bližním, tato shromáždění nekonat. Biblické texty dle kazatelského cyklu budou na našich stránkách zveřejňovány vždy v sobotu večer, stejně tak modlitba a kázání.  

Instrukce k liturgickému životu a pastoračním aktivitám v čase epidemie najdete ZDE.

777 148 879 Marie Babická - farářka

732 818 470 Helena Babická - pastorační asistentka

  • YouTube Sociální Icon
  • Facebook Classic