Pokoj lidem dobré vůle

Bohoslužby počínaje 3.5. opět každou neděli v 16:30

Večeře Páně bude podávána do ruky a tak, aby byl vyloučen jakýkoli fyzický dotek.

Prosím, mějte všichni roušku, oblečte se tepleji, budou otevřená okna. Kliky budou dezinfikované.

Adresa zde

Promluva paní farářky k současné situaci
26.3.2020

Moji milí,

Neděle stojí na pomezí pozemského života člověka a jeho věčnosti. Je také prověrkou naší důvěry v Krista, a to i tehdy, když se z nějakého důvodu nemůžeme zúčastnit bohoslužby – tak, jako je tomu i v těchto dnech.

Nicméně - účast na bohoslužbě není přikázání Boží, ale církevní. Třetí Boží přikázání zní : Pomni, abys den sváteční světil.  Církev pouze upřesňuje způsob, jakým máme neděli světit. Jestliže v době šířící se nákazy je shromažďování lidí v malém prostoru, jako je například naše modlitebna, nebezpečné, a jestliže  i  církevní představitelé navrhují jiný způsob slavení, je v zájmu  zodpovědnosti a lásky k bližním, tato shromáždění nekonat. Biblické texty dle kazatelského cyklu budou na našich stránkách zveřejňovány vždy v sobotu večer, stejně tak modlitba a kázání.  

Instrukce k liturgickému životu a pastoračním aktivitám v čase epidemie najdete ZDE.

Video: 3. neděle postní

najdete na našem YouTube kanále

777 148 879 Marie Babická - farářka

732 818 470 Helena Babická - pastorační asistentka

  • YouTube Sociální Icon
  • Facebook Classic