Pravidelné bohoslužby každou neděli v 16:30

Adresa zde

777 148 879 Marie Babická - farářka

732 818 470 Helena Babická - pastorační asistentka

  • YouTube Sociální Icon
  • Facebook Classic