top of page

"Kdo seje bezpráví, sklidí neštěstí. Jeho hrůzná vláda pomine."

Přísloví 22

Útok na Ukrajinu právem cítíme, jako útok na civilizaci, v níž žijeme. Zasahuje nás nesmyslnost takového vraždění.   Od dob Mojžíše a proroků, po časy kdy, kdy Ježíš chodil po Galileji, od dob apoštola Pavla, až po dnešní dny působí v našem světě zlo.  A lidé se ptali a dodnes ptají – proč Bůh dopouští, aby se to dělo? Proč něco neudělá, proč nesrazí agresory třeba bleskem nezachrání nevinné a trpící?  Tuto otázku si v souvislosti s tragédiemi všeho druhu lidé pokládají odedávna. Bývá nazývána „pilířem ateismu,“ protože odpověď na ni není vůbec snadná. V takových chvílích je těžké uvěřit, že všemohoucí  Bůh je milosrdný. 

Ale z událostí, které způsobuje člověk člověku nelze vinit Boha. Jistě, že by mohl okamžitě trestat zlo a odměňovat dobro, ale tím by z nás učinil loutky a popřel svobodu, kterou nám daroval.  On nechce lidem vládnout metodou cukru biče. Sami musíme volit, mezi dobrem a zlem, i když ne vždy dokážeme dobro a zlo správně a včas rozlišit.  I proto se Bůh stal člověkem, aby nás vedl.  Protože přijde čas, kdy každý z nás za svá rozhodnutí ponese následky.  Tak to prostě je.  Bůh do války s Ruskem nezasáhne tak, že „bleskem srazí útočníky.“    Nic podobného nám Ježíš neslíbil.  Ale slíbil nám něco jiného – a sice, že bude s námi. Vždycky a všude a bude působit v naších srdcích, pokud mu je s důvěrou otevřeme. A to není málo! Právě nyní se to děje, a my všichni jsme toho svědky! Neskutečná odvaha těch, kdo brání svou zemi překvapuje samotné agresory. Solidarita obyvatel ostatních zemí – všichni chtějí pomáhat a pomáhají. Celý demokratický svět se spojil proti zlu.  A to nám dává naději, že dobro zvítězí nad zlem a pravda nad lží a nenávistí!

Modlitba:

Prosíme tě Pane, ochraňuj nevinné oběti této nespravedlivé války. Myslíme na děti, které musely opustit své domovy, školy, kamarády. Myslíme na matky, které musely opustit své syny a manžely. Myslíme na muže, kteří zůstali, aby čelili agresorům. Myslíme na ty, kteří v těchto dnech ztratili své blízké.  A prosíme tě, dej, ať těžce zkoušený národ pocítí tvoji přítomnost a tebou posílen ubrání svou zemi před nepřáteli.

Amen.

ukrajina.jfif
bottom of page